Начало | Металолеене

Металолеене

Металолеене

РЕМЕКО ООД е официален представител на норвежката компания ELKEM – световен производител на магнезиеви и графитизиращи модификатори за сиви и сферографитни чугуни.

Магнезиеви модификатори:

 • Elmag 6112
 • Elmag 4620
 • Elmag 5801
 • Lamet 5504 модификатор за модифициране във формата (in mould)
 • CompactMag 5503 - модификатор за вермикулярни чугуни

Графитизиращи модификатори:

 • Superseed 75 inoculant
 • Superseed Extra inoculant
 • Barinoc inoculant
 • SMZ 25
 • Zircinoc inoculant
 • Reseed and Ultraseed inoculants
 • F.G. FeSi 75 % inoculant

Допълнителни материали за обработка на течен чугун, преди неговото модифициране:

 • Preseed preconditioner – материал за предварителна подготовка на чугуна, който се добавя в пещта
 • Topseed conditioner – материал за сферографитни чугуни, добавящ се в джоба на кофата вместо стоманени стружки

 Навъглеродители:

 • Elgraph Premium “S”, 0,5-5 mm

 Огнеупорни материали:

 • Набивна маса за индукционни пещи за топене на сиви и сферографитни чугуни
 • Набивна маса за индукционни пещи за топене на въглеродни и легирани стомани
 • Изолационен материал за обмазване на индукторите на пещите
 • Набивна маса за леярски кофи
 • Пластичен материал за изграждане улеите на леярски пещи и частични поправки по футировката на пещи и леярски кофи
 • Пластичен материал с повишена износо- и ерозийна устойчивост
 • Обмазка за леярски кофи
 • Защитна обмазка за временна защита на огнеупорни повърхности, стопорни системи, дюзи и улей на пещи
 • Защитна обмазка с висока огнеупорност
 • Огнеупорни бетони за цялостно изграждане на канални индукционни пещи
 • Изолационна хартия за индукционни пещи

Изолационни материали:

 • Фиброкерамични изолационни материали, издържащи до 1500 oC

Феросплави:

 • Феросилиций 75% (FeSi 75%), 10-50 mm
 • Феросилиций 75% (FeSi 75%),   3-10 mm
 • Феросилиций 65% (FeSi 65%), 10-80 mm

Индукционни топилни системи и оборудване за индукционно нагряване – INDUCTOTHERM

 • Проектиране, изграждане и инсталация на всички видове средно и високочестотни индукционни пещи, с обем от 5 кг. до 50 МТ
 • Проектиране и производство на индукционни, нагревни инсталации, с честота до 6 kHz и мощност до 8 MW

Допълнителни материали и допълнително оборудване

 •  Леярски кофи – А1 Ropper
 •  Леярско специализирано оборудване  - едноръкавни смесители, формовъчни машини, регененерация на леярски пясък
 • Керамични и пенести филтри
 • Специализирани миксери
 • Термодвойки
 • Вибрационна техника (уплътняване на сухи, набивни огнеупорни маси)