Начало | Цветна металургия

Цветна металургия

Цветна металургия

Фирмата ни е вносител и на следните материали:

  • Огнеупорни тухли, бетони и набивни маси и цялостни проектни решения за изграждане на огнеупорната облицовка на агрегатите в цветната металургия
  • Отляти медни и ковани водоохлаждаеми елементи за металургични агрегати (медни плочи за кристализатори за непрекъснато леене, кесони за изпускане на течен метал и шлака, водоохлаждаеми елементи за стени и сводове на пещи, фурми и др.)
  • Редуктори, стандартно изпълнени и произведени по чертеж на клиента
  • Инжектиране на легиращи елементи в цветни сплави посредством напълно автоматизирани телоподаващи устройствa