Металолеене

bullet

Магнезиеви модификатори производство на ELKEM ASA - Норвегия
bullet

Elmag 6112 

bullet

Elmag 4620 

bullet

Elmag 5801 

bullet

Elmag 5836 модификатор за феритни марки чугуни 

bullet

Lamet 5504 модификатор за модифициране във формата (in mould) 

bullet

CompactMag 5503 модификатор за вермикулярни чугуни 

 

bullet

Графитизиращи модификатори производство на ELKEM ASA - Норвегия
bullet

Superseed 75 inoculant 

bullet

Superseed Extra inoculant 

bullet

Barinoc inoculant 

bullet

Zircinoc inoculant 

bullet

Reseed inoculant 

bullet

F.G. FeSi 75% inoculant 

bullet

SMZ 25 

 

bullet

Обезсярващи материали производство на ELKEM ASA - Норвегия
bullet

Zorvex (CaC2

 

bullet

Навъглеродители производство на ELKEM Carbon ASA - Норвегия
bullet

Elgraph Premium “G”, 0,5-5 mm 

bullet

Elgraph Premium “S”, 0,5-5 mm 

bullet

Elgraph Premium “G”, Tiny Fraction 

 

bullet

Силициев карбид (SiC)

 

bullet

Огнеупорни материали
bullet

Набивна маса за индукционни пещи за топене на сиви и сферографитни чугуни

bullet

Набивна маса за индукционни пещи за топене на въглеродни и легирани стомани

bullet

Изолационен материал за обмазване на индукторите на пещите

bullet

Набивна маса за леярски кофи, сводове на индукционни пещи и др.

bullet

Пластичен материал за изграждане улеите на леярски пещи и частични поправки по футировката на пещи и леярски кофи

bullet

Пластичен материал с повишена износо- и ерозийна устойчивост

bullet

Обмазка за леярски кофи

bullet

Защитна обмазка за временна защита на огнеупорни повърхности, стопорни системи, дюзи и улей на пещи

bullet

Защитна обмазка с висока огнеупорност

bullet

Огнеупорен бетон за изграждане на улеи и футировката на канални индукционни пещи

bullet

Изолационна хартия за индукционни пещи

 

bullet

Изолационни материали

 

bullet

Феросплави
bullet

Феросилиций 75% (FeSi 75%), 10-50 mm

bullet

Феросилиций 75% (FeSi 75%), 3-10 mm

bullet

Феросилиций 65% (FeSi 65%), 10-80 mm

 

bullet

Керамични филтри

 

bullet

Термодвойки

 

bullet

Миксери 

 

bullet

Вибрационна техника

 

bullet

Обмазки за леярски форми и сърца
bullet

Coating S 132

bullet

Coating S 141

 

bullet

Смоли за леярски смеси