Цветна металургия

bullet

Огнеупорни тухли, бетони и набивни маси.

bullet

Медни фитинги (медни кристализатори за непрекъснато леене, отвори за изпускане на течен метал и шлака, водоохлаждаеми елементи за стени и сводове на пещи, фурми и др.

bullet

Редуктори стандартно изпълнени и произведени по чертеж на клиента